Sanitetstjeneste

Vi har erfaring fra alle typer førstehjelpsvakter, store som små. Har dere et arrangement der mennesker skal samles og dere ønsker sikkerheten ved å ha kyndig førstehjelpspersonell tilstede for publikum og/eller deltakere, så ta kontakt. Hjelpekorpset består av frivillige som har gjennomgått et førstehjelpskurs på 33 timer i tillegg mye praktisk erfaring. Hvert lag ledes av en ansvarshavende.

Tiligere typer arrangementer der vi har hatt sanitestansvar:

  • Konserter
  • Festivaler
  • Skirenn
  • Motorcross
  • Events
  • Idrettsarrangementer

Det er viktig at du bestiller oss i god tid! Deltagelse på arrangementer på kort varsel blir ofte vanskelig siden alle våre mannskaper er frivillige.

Inntektene fra førstehjelpsvaktene hjelpekorpset tar på seg går til beredskapsarbeid korpset driver i Tønsberg. Korpset bistår politiet ved lete- og redningsaksjoner, og har også beredskap for å kunne drive hjelpearbeid ved naturkatastrofer, større ulykker/katastrofer og terroranslag.

 

Send oss en forespørsel: