SanitetstjenesteVi har erfaring fra alle typer førstehjelpsvakter, store som små. Har dere et arrangement der mennesker skal samles og dere ønsker sikkerheten ved å ha kyndig førstehjelpspersonell tilstede for publikum og/eller deltakere, så ta kontakt. Hjelpekorpset består av frivillige som har gjennomgått et førstehjelpskurs på 33 timer i tillegg mye praktisk erfaring

treatment options for ED. Only those pharmacological sildenafil 50mg • Moderate stable angina • Specialised evaluation.

. Hvert lag ledes av en ansvarshavende

This lower selectivity is thought to be the basis for abnormalities related to color vision observed with higher doses or plasma levels (see Pharmacodynamics). viagra gender.

.

Tiligere typer arrangementer der vi har hatt sanitestansvar:

  • Konserter
  • Festivaler
  • Skirenn
  • Motorcross
  • Events
  • Idrettsarrangementer

Det er viktig at du bestiller oss i god tid! Deltagelse på arrangementer på kort varsel blir ofte vanskelig siden alle våre mannskaper er frivillige.

Inntektene fra førstehjelpsvaktene hjelpekorpset tar på seg går til beredskapsarbeid korpset driver i Tønsberg. Korpset bistår politiet ved lete- og redningsaksjoner, og har også beredskap for å kunne drive hjelpearbeid ved naturkatastrofer, større ulykker/katastrofer og terroranslag.

 

Send oss en forespørsel: