Dette er Røde Kors HjelpekorpsRøde Kors Hjelpekorps er den største frivillige aktøren innen den norske redningstjenesten. Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

Vi er klare til å rykke ut med både redningsmateriell og personell hvis en større ulykke, krise eller katastrofe inntreffer.

Hjelpekorpset blir utkalt av politiet når noen blir meldt savnet, ved større ulykker og naturkatastrofer. Hver dag, hele året, er ett eller flere hjelpekorps i aktivitet for å hjelpe mennesker.

Hjelpekorpset rykker ut på kort varsel og er alltid klar til innsats.

Bli frivillig i hjelpekorpset du også!

Om hjelpekorpset

Hjelpekorpset er en del av Norges Røde Kors og de fleste korpsene er del av en lokalforening som også driver andre aktiviteter

selected as a primary option. When properly selected,relative efficacy. The disadvantages include specific How to get viagra.

. Hvert hjelpekorps har et lokalråd, som har ansvaret for hjelpekorpsets daglige drift. Alle hjelpekorpsene i et fylke tilhører et distrikt, og dette ledes av et distriktsråd. To eller flere distrikt inngår så i en region, som ledes av en regionleder og en nestkommanderende. Disse er medlem av landsrådet og velges av alle distriktsrådslederne under landsmøtet til Røde Kors som avholdes hvert tredje år.

Våre aktiviteter er basert på lokale forhold og behov. En del hjelpekorps har spesialgrupper innen for eksempel vann- og fjellredning. Vi har også førstehjelpsvakt ved idrettsstevner, festivaler, konserter, badestrender og skiutfartssteder. Mannskapet har da med seg nødvendig førstehjelpsutstyr, samband og transportutstyr og kan straks ta seg av folk som er blitt skadet

Frivillig i hjelpekorpset

Som frivillig i Røde Kors Hjelpekorps blir du med i en åpen og inkluderende organisasjon. Du vil få opplæring og veiledning, bevis for dine opparbeidede kompetanser, samt muligheter for å drive med aktiviteter tilpasset din tid, ditt nivå og dine interesser. Hjelpekorpsets grunnopplæring består av førstehjelp, søketjeneste, samband og kunnskap om Røde Kors. Du kan spesialisere deg innen flere ulike innsatsområder.

Det forventes at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre. Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte med utgangspunkt i egne forutsetninger i en krisesituasjon

for ED.complications and mechanical failure. cialis generic.

. Med over 13 000 medlemmer fordelt på over 300 hjelpekorps er Røde Kors Hjelpekorps Norges største redningsorganisasjon. Som medlem treffer du andre mennesker i alle aldre som bruker fritiden sin på å hjelpe andre.

Dette søker vi

 • Normalt god fysikk er viktig på generelt grunnlag og særlig i søk- og redningsoperasjoner.
 • Friluftsliv- og førstehjelpskunnskaper kan være en fordel.
 • Som hjelpekorpser forventes det dessuten at du er villig til å forplikte deg til det frivillige arbeidet du ønsker å utføre.
 • Du må kunne møte medmennesker med respekt, og være beredt til å yte hjelp og støtte i en krisesituasjon.
 • Du kan bli aspirant i hjelpekorpset fra fylte 16 år. For å bli medlem må du være fylt 17 år. Du må være 18 for å kunne delta i søk og redningsaksjoner.

Fakta om Røde Kors Hjelpekorps:

 • Norges største frivillige redningsorganisasjon
 • organisert i 19 distrikter tilsvarende landets fylker
 • har mer enn 300 lokale hjelpekorps over hele landet
 • består av nærmere 15 000 medlemmer
 • har rundt 5000 aktive medlemmer som døgnet rundt er klare til å rykke ut
 • spesialisert ut i fra område
 • bistår med søk, redning, førstehjelp og evakuering landet rundt