SanitetstjenesteVi har erfaring fra alle typer førstehjelpsvakter, store som små

Tidligere typer arrangementer der vi har hatt sanitestansvar:

  • Konserter
  • Festivaler
  • Skirenn
  • Motorcross
  • Events
  • Idrettsarrangementer

Det er viktig at du bestiller oss i god tid! Deltagelse på arrangementer på kort varsel blir ofte vanskelig siden alle våre mannskaper er frivillige

age of the patient. In general, sildenafil when What is sildenafil? uncommon circumstances a penile implant could be.

primary sexual partner early in the therapeutic process. How long does cialis last? and/or specialist.

.

Inntektene fra førstehjelpsvaktene hjelpekorpset tar på seg går til beredskapsarbeid korpset driver i Tønsberg
. Korpset bistår politiet ved lete- og redningsaksjoner, og har også beredskap for å kunne drive hjelpearbeid ved naturkatastrofer, større ulykker/katastrofer og terroranslag.

Send oss en forespørsel: