Bård Gråsvold

Grenland Sykleklubb brukte Røde Kors Tønsberg under Norges-Cup åpningen på sykkel 21-22.april. De utførte jobben til det fulle, og kan anbefales på det sterkeste

Jørgen Aass

Slottsfjellfestivalen har hatt et langt og godt samarbeid med Tønsberg Røde Kors Hjelpekorps (TRKH). Vi er veldig godt fornøyd med måten de løser oppdraget de har hos oss. Spesielt vil vi trekke frem følgende at vi oppfatter de som tilstedeværende og løsningsorienterte under planlegging og gjennomføring av festivalen, kompetente med høy kapasitet når det er […]

Marte Strand

Samarbeidet med Tønsberg Røde Kors Hjelpekorps, ved leder Didrik Krager, har vært en glede. Vi oppfatter Didrik og hans folk som svært profesjonelle operativt, faglig dyktige, vennlige og imøtekommende, og føler oss veldig heldige som får jobbe sammen med dem på Slottsfjellfestivalen.