Jørgen Aass

Slottsfjellfestivalen har hatt et langt og godt samarbeid med Tønsberg Røde Kors Hjelpekorps (TRKH). Vi er veldig godt fornøyd med måten de løser oppdraget de har hos oss. Spesielt vil vi trekke frem følgende at vi oppfatter de som tilstedeværende og løsningsorienterte under planlegging og gjennomføring av festivalen, kompetente med høy kapasitet når det er mye å gjøre og deres operasjon blir ledet med god oversikt og en utpreget ro
Vi ser frem til et videre godt samarbeid med Tønsberg Røde Kors Hjelpekorps